Darmowa dostawa od €69,99 , 100% naturalne, szybka wysyłka

Natura 2000

Natura 2000 - Polski miód w Holandii

Natura 2000 - Polski miód w Holandii...

Miód który oferujemy pochodzi pasiek zlokalizowanych w pobliżu Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Obszar ten objęty jest europejskim programem Natura 2000. Jest to teren wolny od przemysłu, sztucznej infrastruktury, zanieczyszczeń i hałasu. Mamy pewność, że nasze pszczoły znajdują sie w najlepszych warunkach. Dzięki temu uzyskujemy wspaniały Polski miód w Holandii. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy ma na celu spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów.
ZAMÓW TERAZ! Polski miód w Holandi.

Natura 2000 - 100% naturalnie

Każde państwo członkowskie musi opracować i przedstawić Komisji Europejskiej listę leżących na jego terytorium obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym, odpowiadających gatunkowo i siedliskowo wymogom zawartym w dyrektywie Natura 2000. Z dumą możemy powiedzieć, że nasz obszar jest w 100% wolny od przemysłu i spełnia wszystkie kryteria aby należeć do wspólnoty Natura 2000. 

 

Obszar Natura 2000